GMINA PODGÓRZYN - Ceny taryfowe za wodę i ścieki obowiązujące od 01.03.2020 r.

Adam Szumowski

I N F O R M A C J A

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Bukowcu Oddział w Podgórzynie informuje,
że od dnia 01.03.2020 r. obowiązują następujące ceny taryfowe za wodę i ścieki:

Cena taryfowa za zbiorowe dostarczanie wody dla:
1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe - 11,80 zł/m³ (netto) = 12,74 zł (brutto)
2. Grupa 2 – komunalne osoby prawne - 11,80 zł/m³ (netto) = 12,74 zł (brutto)
3. Grupa 3 – pozostali odbiorcy - 11,80 zł/m³ (netto) = 12,74 zł (brutto)

Cena taryfowa za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla:
1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe - 15,23 zł/m³ (netto) = 16,45 zł (brutto)
2. Grupa 2 – komunalne osoby prawne - 15,23 zł/m³ (netto) = 16,45 zł (brutto)
3. Grupa 3 – pozostali odbiorcy - 15,23 zł/m³ (netto) = 16,45 zł (brutto)

Podstawą prawną jest decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.070.103.2019.PK zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Podgórzyn i tym samym orzekająca o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy.