Jak zlecić badanie wody

Główny Specjalista ds. Jakości Wody przy Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje badania wód powierzchniowych i głębinowych na zlecenie osób fizycznych i prawnych w zakresie jak w przedstawionym cenniku.

Kontroluje również jakość wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej mieszkańcom gmin: Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn, Piechowice oraz Szklarskiej Poręby.

Zadania te realizowane są w pracowniach:

 • Fizykochemii Wody,
 • Mikrobiologii,
 • Pożywkarni.

woda

Badania wykonywane przez Głównego Specjalistę ds. Jakości Wody Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wykonywane są w oparciu o udokumentowany system jakości prowadzonych badań zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze decyzją wydawaną każdego roku  w zakresie określonych parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (Ap1:2007) (do wglądu poniżej).

 

Działalność badawcza prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości i zapewnia:

 • kontrolę procesu technologicznego produkowanej wody,
 • kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych,
 • wysoki poziom jakości pracy i usług badawczych i pomiarowych, jako najważniejszy cel,
 • bezwzględnym przestrzeganiu warunków umów i zasad zachowania praw własności klienta i poufności badań,
 • niepodejmowaniu wykonania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników,
 • bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków komercyjnych i finansowych personel.

Badania wody wykonywane są od poniedziałku do środy.
Jeśli chcesz zlecić badanie zadzwoń pod numer 75 761 50 04.
Doradzimy, zaplanujemy, wykonamy!!!

Dokumenty do pobrania:

 • plik - Cennik
 • plik - Zlecenie badania wody
 • plik – Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze.