Podłączenia do sieci

Wniosek o wydanie warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków

Zarządzenie 1/10/2012 w sprawie przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji  - plik