Zmiana siedziby KSWIK

Adam Szumowski

Informacja Prezesa Zarządu Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.04.2020 r. Biuro Zarządu Spółki znajduje się w Mysłakowicach przy ul. Daszyńskiego 16a. W związku z powyższym wszelką korespondencję proszę kierować na powyższy adres. Kontakt mailowy i telefoniczny możliwy jest na dotychczasowych zasadach.
Jednocześnie w związku panującą epidemią ponawiam informację o ograniczeniu dostępu do obiektów Spółki oraz apeluję o załatwianie spraw za pośrednictwem korespondencji, telefonów i maili. Zapewniam również o gotowości do świadczenia dostaw wody i odbioru ścieków.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Arkadiusz Gerono