Wyniki badań wody i promieniotwórczości

Wyniki badań wody dla ujęcia - Droga Chomontowa - pobierz

Wyniki badań wody dla ujęcia - MAŁY STAW i MYJA - pobierz

Wyniki badań wody dla ujęcia - Miłków I Górny - pobierz

Wyniki badań wody dla ujęcia - Miłków II DOLNY - pobierz

Wyniki badań wody dla ujęcia - Przesieka MSW - pobierz

Wyniki badań wody dla ujęcia - Sosnówka Dolna - pobierz

Wyniki badań wody dla ujęcia - Sosnówka Górna - pobierz

Wyniki badań wody dla ujęcia - Wilcza Poręba  - pobierz