Wilcza Poręba

  1. Ścięgny – całe
  2. Miłków: ul. Wiejska od nr 1 do nr 156 wraz z przyległymi zaułkami
  3. Miłków: ul. Szkolna
  4. Miłków: ul. Kolejowa
  5. Miłków: ul. Kasztanowa
  6. Miłków: ul. Transportowa
  7. Miłków: ul. Tyrolska