Realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków"

Adam Szumowski

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w dniu 01.12.2023 r. podpisał umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Hofmana w Szklarskiej Porębie w zakresie zwiększenia przepustowości i usuwania związków biogennych, Etap 2” wartość przedsięwzięcia wynosi brutto 4. 929.840,00 zł.

2023 12 18