Informacja dot. organizacji pracy w Spółce

Adam Szumowski

Zarząd Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że z dniem 14.06.2021 r., w związku z poprawą sytuacji epidemicznej, pracownicy Spółki powracają do organizacji pracy obowiązującej przed 20.10.2020 r.
Klientom umożliwiamy wstęp na teren obiektów Spółki, jednak w dalszym ciągu w kontaktach z odbiorcami preferujemy korzystanie z drogi telefonicznej, mailowej i poczty tradycyjnej.
Jednocześnie przypominamy, że przebywając na terenie obiektów Spółki należy przestrzegać zaleceń odnośnie dystansu i korzystania ze środków ochronnych.