Organy Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 • Gmina Kowary reprezentowana przez Burmistrza Kowar - Elżbieta Zakrzewska
 • Gmina Mysłakowice reprezentowana przez Wójta Mysłakowic - Michał Orman
 • Gmina Piechowice reprezentowana przez Burmistrza - Jacek Kubielski
 • Gmina Podgórzyn reprezentowana przez Wójta Podgórzyna - Mirosław Kalata
 • Gmina Szklarska Poręba reprezentowana przez Burmistrza Szklarskiej Poręby - Mirosław Graf
 • Związek Gmin Karkonoskich reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu - Radosław Jęcek

WŁADZE SPÓŁKI - RADA NADZORCZA

 • Feliks Rosik - Przewodniczący
 • Anna Julia Król - Z-ca Przewodniczącego
 • Elżbieta Gac - Sekretarz
 • Anna Warczak - Członek
 • Agata Marta Porczyńska - Członek

ZARZĄD

 • Dariusz Daraż – Prezes Zarządu