Zmiana organizacji pracy

Adam Szumowski

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w okresie 03.06.–06.06.2021 r. Biuro Zarządu oraz Oddziały naszej Spółki w Kowarach, Mysłakowicach i Piechowicach będą nieczynne. Wszelkie zgłoszenia o awariach wodno-kanalizacyjnych proszę zgłaszać na numery alarmowe w poszczególnych Oddziałach Spółki. Zgłoszenia będą przekazywane pracownikom technicznym pełniącym dyżur domowy, którzy niezwłocznie podejmą odpowiednie działania.
Poniżej podajemy numery alarmowe w poszczególnych oddziałach Spółki:

  1. Oddział w Kowarach – 75-718-27-71
  2. Oddział w Mysłakowicach – 500-288-009
  3. Oddział w Piechowicach – 75-76-121-82