Nowy system rozliczeń za pobór wody - oddział Podgórzyn

Adam Szumowski

KSWiK Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z porozumieniem pomiędzy Gminą Podgórzyn a Zarządem Spółki, od dnia 01.09.2020r. zostanie wprowadzony nowy system rozliczeń za pobór wody oraz odprowadzenie ścieków. Będzie to rozliczenie miesięczne, a nie jak dotychczas dwumiesięczne.

W związku z tym, w najbliższym czasie pracownicy Spółki KSWiK, pojawią się u Państwa w celu sporządzenia aneksów do umów.

dokument aneksu - pobierz