Ogłoszenie oddział Mysłakowice

Adam Szumowski

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Oddział w Mysłakowicach informuje, że w dniu 02.07.2020r. ( czwartek ) od godziny 800 do 1500 w KOSTRZYCY będzie wstrzymana dostawa wody, z uwagi na prace
konserwacyjno – eksploatacyjne sieci wodociągowej.

Za zakłócenia w dostawie wody Spółka przeprasza Odbiorców.