Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Kowary

System wodociągowy:

 • wymiana wyeksploatowanych odcinków sieci o dużej awaryjności w dzielnicy Wojków (głównie ulica Pensjonatowa, Sanatoryjna, Wojska Polskiego) o średnicy ø0,11 m i długości 1567 m wraz z uzupełnieniem armatury zaporowej i przeciwpożarowej,
 • budowa nowej sieci wodociągowej o średnicy ø0,16 m i o długości
 • 2473 m oraz budowa nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania dla dzielnicy Kowar – Podgórza.

System kanalizacyjny:

 • budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na Podgórzu, Wojkowie, Krzaczynie i Centrum o średnicach kanałów grawitacyjnych ø0,2m do ø0,3m i łącznej długości 33173m, kanały tłoczne o średnicy 90mm o łącznej długości 295m z dwiema przepompowniami ścieków,
 • rozdział istniejącej sieci ogólnospławnej w Centrum oraz na terenie osiedla Górniczego polegającej na budowie nowego systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dy 0,2 ø0,3m o długości 3324m i przekształcenie istniejących sieci ogólnospławnych w sieci kanalizacji deszczowej Dy 0,25 ø0,7m (konieczność wykonania dodatkowo 1033m kanałów deszczowych),
 • wykonanie wymiany kanału ogólnospławnego w ulicy Jeleniogórskiej polegającej na .wykonaniu nowego kanału Dy 0,3 ø0,5m o długości łącznej 1393m metodą bezwykopową, wykorzystując istniejący kanał na ułożenie w nim kanału nowego,
 • wykonanie systemu odwodnieniowego kanalizacji deszczowej wraz z dwoma osadnikami i separatorami wód deszczowych i wylotami brzegowymi dla terenów zlokalizowanych powyżej osiedla Górniczego. Odwodnienie obejmie budowę kanału zamkniętego Dy 0,3m ø0,5m na terenie ogródków działkowych i dalej w kierunku ulicy Jaśminowej do skrzyżowania z istniejącymi sieciami gazowymi o łącznej długości 112m, a po przejściu przez gazociąg obejmującego budowę 125m rowu otwartego, aż do odbiornika (cieku).

Mysłakowice


System wodociągowy:
 • budowa sieci wodociągowych dla miejscowości Dąbrowica oraz na osiedlu „Tęcza” i ulicy Stawowej w Mysłakowicach z rur o średnicach: ø90 - ø160 mm o łącznej długości 6835m.

System kanalizacyjny

 • budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Bukowiec, Kostrzyca, Mysłakowice, Łomnice, Wojanów-Bobrów i Dąbrowica o długości 104240,5m w tym 81872m., rurociągów grawitacyjnych o średnicach ø0,16 - ø0,40m i 22368,5m kolektorów tłocznych o średnicach ø63 - ø315mm wraz z budową 61 pompowni ścieków.

Podgórzyn


System wodociągowy:

do I etapu nie zakwalifikowano prac związanych z systemem wodociągowym Podgórzyna.

System kanalizacyjny:
 • budowa kolektorów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Miłków i Ścięgny o długości kanałów grawitacyjnych 35714m o średnicach ø200 - ø500mm i 1301m, kanałów tłocznych o średnicach ø63 - ø315 mm wraz z budową pięciu lokalnych i jednej głównej pompowni ścieków,
Poprzez system projektowanych kolektorów w Podgórzynie i Mysłakowicach do oczyszczalni w Mysłakowicach będą odprowadzane ścieki z gminy Karpacz, z tego względu ten fragment inwestycji, musi zostać zrealizowany w pierwszej kolejności. 

Szklarska Poręba


System wodociągowy:
 • budowa i modernizacja 17397m tranzytowych rurociągów wody surowej i uzdatnionej ø160mm i ø200mm,
 • modernizacja stacji uzdatniania wody „Leśny Domek” wraz z zainstalowaniem stacji dezynfekcji wody i zasilaniem elektroenergetycznym,
 • budowa uproszczonej stacji uzdatniania wody „Biała Dolina” wraz z zainstalowaniem stacji dezynfekcji wody i zasilaniem elektroenergetycznym,
 • rozbudowa o zbiorniki wody ujęcia „Huta Julia”,
 • zainstalowanie stacji dezynfekcji wody dla ujęć „Jakuszyce”, „Jutrzenka”, „Podziemny” i „Polanka” wraz z zasilaniem elektroenergetycznym,
 • modernizacja przepompowni „Kolejowy” oraz „Jutrzenka” z zespołem hydroforów.
System kanalizacyjny:

budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej: 45232m kolektorów grawitacyjnych o średnicach ø200 - ø400mm oraz 4108 kolektorów tłocznych o średnicach ø110 - ø300mm,

 • wykonanie sześciu tłoczni ścieków sanitarnych i jednej przepompowni przekształconej z likwidowanej oczyszczalni przy ulicy Prusa,
 • budowa nowej oczyszczalni ścieków przy ulicy Hofmana o przepustowości Q = 2000m3/d (14600 RLM).

Ponadto do zakresu rzeczowego i etapu realizacji inwestycji wchodzą:


Projekty budowlane:

Dokumentacja techniczna modernizacji ujęć wody należących do ZGK zlokalizowanych na terenie gminy Karpacz.

 • Dokumentacja techniczna pozostałej części sieci wodociągowej w gminie Kowary.
 • Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej w gminie Mysłakowice dla miejscowości Kostrzyca, Bukowiec, Krogulec, Karpniki, Gruszków, Strużnica i Czerwony Dworek.
 • Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w gminie Mysłakowice dla miejscowości Karpniki, Krogulec, Strużnica, Gruszków.
 • Dokumentacja techniczna przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Podgórzyn.
 • Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Staniszów, Głębock, Zachełmie i części Borowic w gminie Podgórzyn
 • Pomoc techniczna w I fazie projektu (dokumenty przetargowe).
 • Inżynier Kontraktu.
 • Pomoc techniczna podczas realizacji projektu. 
 • Promocja podczas realizacji projektu.
AKTUALNY STAN REALIZACJI KONTRAKTÓW

 

Nazwa kontraktu
 Data podpisania umowy
Kontrakt nr I: Pomoc techniczna w I fazie projektu
(dokumenty przetargowe)
24.11.2006
Kontrakt nr II: Inżynier Kontraktu
09.01.2007
Kontrakt nr III: Pomoc techniczna w trakcie realizacji
projektu
25.02.2008
Kontrakt nr IV: Promocja podczas realizacji projektu
14.12.2006 
Kontrakt nr V: Dokumentacja techniczna dla zadań
II etapu budowy i modernizacji 
06.02.2008 
Kontrakt nr VI: Budowa sieci wodociągowej wraz z
ujęciem wody i stacją wodociągową oraz budowa
i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i ogólnospławnej w gminie Kowary
26.05.2008 
Kontrakt nr VII: Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowicy
i Mysłakowicach na Osiedlu Tęcza i ul. Stawowej oraz sieci
Kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w
miejscowościach Kostrzyca, Bukowiec, Mysłakowice,
Łomnica, Wojanów-Bobrów i Dąbrowica
24.09.2007 
Kontrakt nr VIII: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownią dla miejscowości: Miłków, Ścięgny w
gminie Podgórzyn i kolektora tranzytowego na terenie
Mysłakowic      
11.05.2007 
Kontrakt nr IX: Budowa i modernizacja sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych w gminie Szklarska Poręba
30.01.2008 
Kontrakt nr X: Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Hofmana
w gminie Szklarska Poręba
14.12.2007

 

 

partnerzy1