Lokalizacja przedsięwzięcia

 

Obszar obejmujący projekt pn. „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji”, leży w Zachodnich Sudetach i obejmuje swoim zasięgiem pasma górskie: Karkonosze, Góry Izerskie, Rudawy Janowickie oraz Kotlinę Jeleniogórską. Obszar ten należy do zlewni rzeki Bóbr, dopływu Odry. Tereny te są szczególnie cenne przyrodniczo, z uwagi na występowanie form ochrony przyrody: Karkonoskiego Parku Narodowego, Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, a także potencjalnych obszarów NATURA2000. Zasięg terytorialny przedsięwzięcia obejmuje gminy:

Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn i Szklarska Poręba, Piechowice

 

jeleniogorski

Krótko o Projekcie – prezentacja do pobrania - pobierz

partnerzy1