Historia Projektu

Idea budowy Karkonoskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej powstała na tle kompleksowego programu ochrony terenów przyrodniczo cennych w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Od tamtej chwili wykonano wiele opracowań koncepcyjnych i projektowych w powyższym temacie, jednak z uwagi na brak środków finansowych nie doczekały się one realizacji. W roku 1992  powstał Związek Gmin Karkonoskich (ZGK). Założenie Związku dało podwaliny do  podejmowania wspólnych działań w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza oraz krajobrazu. 
 
7 listopada 2003 r. Minister Środowiska wytypował Projekt pod nazwą „Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej” do dofinansowania z Funduszu Spójności. Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 12 grudnia 2005r.,  uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności.
 
Obecna nazwa Projektu to „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. 
 
Udziałowcami Spółki są: Związek Gmin Karkonoskich oraz gminy: Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn oraz Szklarska Poręba.

partnerzy1