Miasto Piechowice – Dopłaty do taryf – okres obowiązywania 01.01.2019 r. – 05.06.2019 r.

pobierz

Gmina Podgórzyn – Dopłaty do taryf – okres obowiązywania 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

pobierz

Gmina Podgórzyn – Taryfa za wodę i ścieki obowiązująca od 03.07.2018 r. do 02.07.2019 r.- zmiana okresu obowiązywania dopłat

pobierz

Gmina Podgórzyn – Taryfa za wodę i ścieki obowiązująca od 03.07.2018 r. do 02.07.2019 r.

pobierz

Gmina Podgórzyn – Taryfa obowiązująca od 03.07.2018 r.

pobierz

partnerzy1