Zarządzenie nr 2/03/2016

Zarządzenie nr 2/03/2016 określające zasady montażu, wymiany oraz typu wodomierzy oraz wymagania techniczne dotyczące rozliczeń zużycia wody -  zarządzenie , zasady

Podłączenia do sieci

Wniosek o wydanie warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków

Zarządzenie 1/10/2012 w sprawie przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji  - plik

partnerzy1