Artykuły

Uwaga: Informacja dotyczy jakości wody z ujęcia Kowary Górne.

W związku z nieoficjalną informacją, która pojawiła się na portalu społecznościowym facebook Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji informuje, że podjął następujące czynności:

  • 19.08.2019 została zbadana woda w punkcie kontrolnym DPS przy ul. Waryńskiego 38 w Kowarach pod kątem zawartości chloru wolnego,
  • 20.08.2019 została pobrana woda do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Wyżej wymienione działania miały na celu sprawdzenie przydatności wody do spożycia przez ludzi z ujęcia Kowary Górne.

  • Dnia 19.08.2019 zawartość chloru wolnego wynosiła 0,38 mg/l.  
  • Dnia 20.08.2019 badania wody wykazały, że woda spełnia kryteria przydatności do spożycia przez ludzi w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Poniżej Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. załącza wyniki badań wody pobranej w punkcie kontrolnym.

Zarząd Spółki KSWiK

więcej

partnerzy1