kswiklogo

Ważne informacje

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenie awarii odbywa się drogą telefoniczną.

Pogotowie wodno-kanalizacyjne przyjmuje zgłoszenia dotyczące:  braku wody, awarii sieci wod-kan, niewłaściwych parametrów wody, innych problemów technicznych. więcej

01

Nowe podłączenie

Zgłoszenie nowego obiektu do podłączenia .

Chcąc podłączyć nowy obiekt do sieci KSWIK musisz wypełnić odpowiedni wniosek  o wydanie warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków. więcej

02

Biuro Obsługi Klienta

Sprawdź swoje zaległości i nadpłaty.

W każdym oddziale KSWIK istnieje Biuro Obsługi Klienta, W BOK dowiecie się Państwo o stanie zaległości , nadpłat , oraz otrzymacie wszystkie niezbędne dodatkowe informacje . więcej

03

Nasza misja

„Woda – bezbarwna, pozbawiona zapachu i smaku, a jednak tak niezbędna wszystkim organizmom na ziemi….Bez niej przecież nie ma życia…”

Człowiek, by cieszyć się zdrowiem potrzebuje wypić dziennie około 2,5 litra wody, „dobrej” wody…Dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej zbudujemy  i zmodernizujemy w pełnym zakresie infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną na terenie czterech gmin: Kowar, Mysłakowic, Podgórzyna oraz Szklarskiej Poręby. Mamy nadzieję, że wskutek naszych działań  każdy mieszkaniec tych gmin będzie miał dostęp do wody czystej i zdatnej do picia…     Realizowana inwestycja  w istotny sposób przyczyni się do ochrony naszego wspólnego środowiska. Jesteśmy przekonani, że ścieki nie będą już trafiały na łąki, pola, czy do naszych górskich rzek.     Warto także wspomnieć, iż pośrednio efekty naszych działań pozytywnie wpłyną na zasoby przyrodnicze obszarów chronionych ustanowionych na terenach objętych inwestycją, w tym przede wszystkim na przyrodę  Karkonoskiego Parku Narodowy, Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Wierzymy, że Projekt ten stanie się Projektem nas wszystkich !!! „Żyć ponadprzeciętnie w nieprzeciętnym regionie”

bip

partnerzy1