kswiklogo

Informacja dla mieszkańców miasta Kowary

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że trwają prace mające na celu zmniejszenie strat wody. Po suszy roku 2015 stanęliśmy przed wyborem budowy nowego ujęcia lub modernizacji istniejącej sieci wodociągowej . Zdecydowaliśmy się na modernizację sieci jako działanie tańsze i szybsze w realizacji. W 2016 roku została zamontowana wizualizacja na ujęciach wody, która umożliwia nam podgląd poziomu w zbiornikach wody oraz godzinowe zużycie wody na poszczególnych ujęciach. Na podstawie obserwacji i po przeanalizowaniu półrocznych pomiarów zdecydowaliśmy o wydzieleniu zamkniętych stref zasilania bez konieczności mieszania się wód z różnych ujęć.

W wyniku wydzielenia zamkniętych stref zasilania możemy całą dobę obserwować pobory wody z każdego ujęcia i poszukiwać awarii w danej strefie zasilania. W tym celu zakupiliśmy urządzenie do precyzyjnej lokalizacji awarii (korelator cyfrowy) i rozpoczęliśmy proces wykrywania nieszczelności sieci (awarii których wypływ następuje do gruntu, a nie na powierzchnię). Po wykryciu awarii dokonaliśmy jej usunięcia, jednak z uwagi na duże ciśnienia które wahały się od 0,8 do 1,2 MPa ( 8 – 12 atmosfer) postanowiliśmy zamontować reduktory ciśnienia które w sposób kontrolowany utrzymują w sieci wodociągowej zadane ciśnienie. Dzięki montażowi reduktorów ciśnienia wody ilość awarii sieci wodociągowej zmalała o 60%. Obecnie ciśnienie w sieci wodociągowej jest zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i nie przekracza 0,6 Mpa.

Dzięki zamontowanemu monitoringowi nie ma konieczności każdego dnia objeżdżania wszystkich ujęć wody. Monitoring  jest analizowany na bieżąco i gdy rośnie godzinowy pobór wody z danego ujęcia natychmiastowo są podejmowane działania mające na celu zlokalizowanie i usunięcie awarii.
W dalszym ciągu trwają prace związane z lokalizacją usuwaniem awarii. Dołożymy wszelkich starań aby straty wody zostały ograniczone do minimum a tym samym pomniejszyły  koszty naszej działalności. Działania takie zabezpieczą potrzeby mieszkańców w nieprzerwane dostawy wody bez względu na warunki atmosferyczne.

Z poważaniem.

Jerzy Grygorcewicz - Prezes Zarządu
      

Nasza misja

„Woda – bezbarwna, pozbawiona zapachu i smaku, a jednak tak niezbędna wszystkim organizmom na ziemi….Bez niej przecież nie ma życia…”

Człowiek, by cieszyć się zdrowiem potrzebuje wypić dziennie około 2,5 litra wody, „dobrej” wody…Dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej zbudujemy  i zmodernizujemy w pełnym zakresie infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną na terenie czterech gmin: Kowar, Mysłakowic, Podgórzyna oraz Szklarskiej Poręby. Mamy nadzieję, że wskutek naszych działań  każdy mieszkaniec tych gmin będzie miał dostęp do wody czystej i zdatnej do picia…     Realizowana inwestycja  w istotny sposób przyczyni się do ochrony naszego wspólnego środowiska. Jesteśmy przekonani, że ścieki nie będą już trafiały na łąki, pola, czy do naszych górskich rzek.     Warto także wspomnieć, iż pośrednio efekty naszych działań pozytywnie wpłyną na zasoby przyrodnicze obszarów chronionych ustanowionych na terenach objętych inwestycją, w tym przede wszystkim na przyrodę  Karkonoskiego Parku Narodowy, Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Wierzymy, że Projekt ten stanie się Projektem nas wszystkich !!! „Żyć ponadprzeciętnie w nieprzeciętnym regionie”

bip

partnerzy1